Energetické poradenství pro města, obce a regiony

Energetické poradenství pro města, obce a regiony zahrnuje široké spektrum poradenských služeb v oblasti energetického managementu, komunální energetiky a regionálního energetického plánování.

img_KomunalniKomunální energetika – tedy provoz energetického hospodářství města a obcí – je často opomínejným problémem. V současné době jsou určující dva základní trendy: Dožívání technicky i morálně zastaralých zdrojů tepla a vliv nové legislativy, která významným způsobem zpřísňuje environmentální podmínky provozu výtopenských a teplárenských provozů. Ve výsledku pak oba trendy vedou k nutnosti zásadní rekonstrukce příslušného zdroje, kdy tento proces zahrnuje koncepční a strategické zhodnocení dosažitelných variant, technickoekonomické posouzení, cenové kalkulace udržitelnosti variant a další. V principu se jedná o komplexní úlohu zahrnující technické, ekonomické, strategické i právní aspekty.

V oblasti konzultační podpory pro města, obce a regiony nabízíme zejména:

  • Koncepční poradenství, územní energetické koncepce.
  • Posouzení stávajících kontraktů, výběrová řízení na dodávky elektřiny a zemního plynu
  • Energetické audity, posudky a průkazy energetické náročnosti budov
  • Obecné poradenství (elektro, teplo, plyn) ve vztahu k legislativním povinnostem kladených na města a obce stávající i chystanou legislativou.
  • Identifikace administrativních a technických opatření ke snížení nákladů na energie.
  • Posouzení stavu tepelného hospodářství, koncepční řešení v komunální energetice, identifikace a posouzení technických řešení rekonstrukce zdrojů tepla včetně identifikace příležitostí instalace jednotek kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace).
  • Posouzení možnosti využití dotačních titulů.

Naši klienti

Město Přeštice
Město Kdyně
Město Nový Jičín
Město Světlá nad Sázavou
Město Jeseník
Město Tachov
Teplárna Brno
Teplárna Košice (SK)
CZT Dobruška
CZT Nová Paka
CZT Jičín
CZT Hořice
CZT Kamenice n. Lipou
CZT Nýrsko

Všechny reference

Máte zájem o tyto služby?