Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, známá rovněž pod termínem „kogenerace“ či akronymem KVET, je energeticky e ekonomicky efektivní způsob výroby elektřiny a tepla, kdy dochází k vysokému využití energie v palivu, které může činit až 95%.

img_kvet
Díky smysluplnému využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny nemusí být toto teplo vyrobeno v jiném zdroji. Tím se šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.Kogenerační jednotky produkují násobně nižší emise a jsou tak velmi vhodným řešením při rekonstrukci dožitých zdrojů tepla, případně jako náhrada uhelných zdrojů, které jsou odstavovány díky přísným limitům na vypouštění znečišťujících látek.

V oblasti konzultační podpory využití KVET nabízíme zejména:

 • Strategické poradenství, koncepční studie a úvodní předprojektové posouzení.
 • Předběžné studie proveditelnosti, technicko-ekonomické optimalizace a konzultace s cílem optimálního nastavení projektů, výběru technického řešení, dodavatele technologie a způsobu financování.
 • Technické due-diligence (TDD) projektů KVET ve všech stádiích přípravy a provozu.
 • Technický dozor při realizaci projektů využití KVET, certifikace čerpání pro financující instituce, certifikace dokončení projektu a uvedení do provozu.
 • Energetický audit / energetický posudek projektů KVET v souladu s legislativními požadavky potvrzený autorizovanou osobou.
 • Finanční analýzy a podnikatelské plány projektů KVET.
 • Žádosti o podporu projektů využití KVET v rámci příslušných dotačních programů.
 • Publikace a školení v oblasti využití KVET.
 • Energetická politika a legislativa v oblasti využití KVET.
 • Oceňování tržní hodnoty projektů KVET.

Naše reference v oblasti KVET

 • Posouzení stávajících zdrojů a potenciál pro nasazení kogenerační výroby (CZT Přeštice, CZT Kdyně, CZT Žacléř, Rehamedica Žacléř, CZT Brno, KGJ Sklady Hodonín, KGJ Nobility Clean Services, Objekty ve správě městských části Hlavního města Prahy, a další).
 • Transformace bioplynu na biometan a jeho využití v malé kogeneraci.
 • Analýza potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla.
 • Koncepce rozvoje energetiky.
 • Potenciál nasazení KVET v průmyslu.
 • Oceňování tržní hodnoty projektů kogeneračních jednotek.

Naši klienti

Provozovatelé objektových a blokových kotelen, provozovatelé výtopen a tepláren, závodní energetiky a subjekty podnikající v oboru energetika. Mezi hlavní klienty patří: Unipetrol Litvínov, První brněnská strojírna Velká Bíteš, KKCG, ČEZ Kogenerace, RWE, Glanzstoff Bohemia Lovosice, Spolana Neratovice, Globus kwi Česká Republika, Bioetanol Skalice, Sklady Hodonín a další

Všechny reference

Máte zájem o tyto služby?