Ceny energie a smluvní vztahy v energetice

Klíčovým vztahem v energetice je smluvní vztah mezi odběratelem a dodavatelem energie, problematika smluvních vztahů a cen energie je však podstatně složitější.

img_CenyasmouvyNezbytným předpokladem pro posuzování smluvních vztahů v energetice je i dlouholetá a hluboká znalost energetických komoditních trhů. Jak v oblasti smluvních vztahů, tak i v oblasti komoditních trhů mají experti ENACO dlouholeté zkušenosti.

Klientům tak můžeme nabídnout komplexní konzultační servis, zejména ve vztahu k nastavení technických a obchodních parametrů dodavatelských i odběratelských vztahů v energetice:

  • Nezávislé posouzení a optimalizace smluvních ujednání v oblasti dodávek a odběru všech nositelů energie.
  • Výběrová řízení na dodávky energie.
  • Posouzení cenových vzorců pro teplárenské a plynárenské společnosti.
  • Obchodně-technické poradenství pro velkoodběratele zemního plynu.
  • Nezávislé poradenství v případě sporů mezi dodavateli a odběrateli energie.
  • Prognózy cen elektřiny a plynu.
  • Posouzení bezpečnosti dodávek energie.
  • Benchmarking cen elektrické energie a zemního plynu v zemích EU.
  • Vývoj cen a dostupnost zemního plynu – komoditní burzy versus importní kontrakty.
  • Cenové vazby mezi všemi druhy energií.

Naši klienti

ERÚ
ČEZ
ČEPS
PRE
E.ON
Pražská energetika
Pražská plynárenská
Skupina RWE
Asociace energetických manažerů – SVSE
Moravské naftové doly
Vemex
WINGAS
Z-Group
KM Prona
Centrální zdroj tepla Dobruška
Správa nemovitostí města Jičína
Městská energetická – HOŘICE
TermoReal Nová Paka

Všechny reference

Máte zájem o tyto služby?