Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Obnovitelné zdroje energie jsou neopominutelnou součástí energetického mixu s vysokým potenciálem budoucího rozvoje, a to i přes jistý odliv politické podpory v současnosti.

img

Nabízíme široké portfolio služeb v oblasti podpory projektové přípravy, realizace, provozu a financování projektů všech typů OZE. Rozsah a kvalita našich služeb jsou založeny na širokém know-how v oblasti technologie a technického řešení projektů OZE, na zkušenostech z administrativní a technické přípravy, řízení a technického dozoru projektů v průběhu výstavby, certifikace dokončených projektů i řešení provozní problematiky a vyhodnocování provozu projektů využití OZE. Tyto služby nabízíme jak investorům, developerům a provozovatelům projektů využití OZE, tak i bankám a dalším financujícím institucím.

Pokrývané portfolio OZE zahrnuje komplexní škálu jednotlivých typů obnovitelných zdrojů –solární fotovoltaiku i fototermiku, větrnou energetiku, hydroenergetiku, využití bioplynu a biomasy, přípravu paliv z biomasy i využití geotermální energie a energie prostředí.

V oblasti konzultační podpory využití OZE nabízíme zejména:

 • Strategické poradenství, koncepční studie a úvodní předprojektové posouzení.
 • Předběžné studie proveditelnosti, technicko-ekonomické optimalizace a konzultace s cílem optimálního výběru lokality, výběru technického řešení, dodavatele technologie a způsobu financování.
 • Technické due-diligence (TDD) projektů využití OZE ve všech stádiích přípravy a provozu.
 • Technický dozor při realizaci projektů využití OZE, certifikace čerpání pro financující instituce, certifikace dokončení projektu a uvedení do provozu.
 • Energetický audit / energetický posudek projektů využití OZE v souladu s legislativními požadavky potvrzený autorizovanou osobou.
 • Benchmarking a vyhodnocení provozu fotovoltaických elektráren a ostatních zdrojů OZE.
 • Finanční analýzya business plány projektů využití OZE.
 • Žádosti o podporu projektů využití OZE v rámci příslušných dotačních programů.
 • Publikace a školení v oblasti využití OZE.
 • Energetická politika a legislativa v oblasti využití OZE.
 • Řešení problematiky OZE v rámci regionálního energetického plánování.
 • Oceňování tržní hodnoty projektů využití OZE;
 • Kombinace OZE a inovativních technologií jako jsou akumulace elektřiny, palivové články a vodíkové hospodářství.

Naše reference v oblasti využití OZE

Fotovoltaika technické poradenství pro více než 800 MWp projektů – CZ, SK, RO, BG, UA, IT, USA, JP, CL.
VTE TDD projektů v ČR o výkonu přes 130 MW, posouzení projektů v PL, SRB.
Biomasa, bioplyn TDD, technické a dotační poradenství pro více než 10 MW projektů využití bioplynu, projekty využití biomasy v průmyslovém měřítku, projekty výroby pelet z biomasy v CZ, SK, BiH
MVE TDD a technické poradenství pro >10 projektů MVE v ČR

Naši klienti

UniCredit Bank
ČSOB
Raiffeisenbank
Energy 21
Solar Global
RENPOWER
Photon Energy
ELDACO
juwi
skupina LUMEN
WSB Neue Energien GmbH
EnerCap Capital Partners
Solek Group
BPS Pacov
BPS Velký Karlov

Všechny reference

Máte zájem o tyto služby?